Maktspel – reformationen i Finland

valtapeliä turun linna
17.2.2017–25.11.2018

Maktspel – reformationen i Finland

Då Gustav Vasa besteg tronen i Sverige år 1523 blev det startskottet för reformationen.  och ett hundra år långt brytningsskede, där religionsfrågor flätades in i det politiska maktspelet.

Utställningen för besökaren mitt in i en kulturell omvälvning som varje regent påverkade under sin tid vid makten. Den ger svar på följande frågor: Vilka motiv låg egentligen bakom reformationen? Hur förhöll man sig till det katolska arvet Hur märktes förändringar som reformationen medförde i vardagen? Hur överlevde folktron parallellt med den officiella tron, och vad hände då atmosfären blev allt mer laddad på tröskeln till 1600-talet?Utställningen anknyter till reformationens 500-årsjubileum, som firas 2017. Utställningen produceras av Åbo museicentral. Samarbetspartner i utställningen är Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies (TUCEMEMS).

Pris: 

Vuxna 10 €
Barn (7–15 år) 5 €
Barn (4–6 år) 2 €
Barn under 4 år 0 €
Familjebiljett (2 vuxna och 2–4 barn) 22 €

Arrangör: 
Åbo museicentral
(02) 262 0300
Plats: 
Adress: 
Linnankatu 80, Turku
Webbplats: 
Evenemangs FB-sida: