Visningar av utställningen Maktspel - Reformationen i Finland

valtapeliä turun linna
21.–29.10.2017

Visningar av utställningen Maktspel - Reformationen i Finland

Då Gustav Vasa besteg tronen i Sverige år 1523 blev det startskottet för reformationen och ett hundra år långt brytningsskede, där religionsfrågor flätades in i det politiska maktspelet.

Utställningen för besökaren mitt in i en kulturell omvälvning som varje regent påverkade under sin tid vid makten. Vilka motiv låg bakom reformationen? Hur förhöll man sig till det katolska arvet? Hur märktes förändringar som reformationen medförde i vardagen? Hur överlevde folktron parallellt med den officiella tron, och vad hände då atmosfären blev allt mer laddad på tröskeln till 1600-talet?Utställningen anknyter till reformationens 500-årsjubileum, som firas 2017.

Pris: 

Éntreavgift + guidningsavgift 3 €.

Arrangör: 
Åbo slott
(02) 262 0300

Evenemangsserie

Plats: 
Adress: 
Linnankatu 80, Turku
Webbplats: