Upphandlingar

Pågående upphandlingar

Besöksadress: 
Slottsgatan 31, 2. vån.
20100 Åbo

Telefon:

(02) 262 7248
(02) 330 000
E-post: 
hankinnat@turku.fi

Öppettider

mån - tors 08:15 - 15:45
fre 08:15 - 15:00

Strategisk upphandling vid Åbo stad upphandlar produkter och tjänster för både stadsborna och stadskoncernen. Strategisk upphandling publicerar offentliga upphandlingsannonser för varu- och serviceupphandlingar för vilka upphandlingens värde överstiger det nationella tröskelvärdet och som enligt upphandlingslagen skall konkurrensutsättas. Serviceupphandlingar angående entreprenad- och byggnadsprojekten konkurrensutsätts på Stadsmiljösektorn och Lokalservicecentralen.

Åbo stad befrämjar rättvis konkurrens genom att meddela om de kommande upphandlingarna i upphandlingskalendern (på finska). Om de pågående centrerade upphandlingarna som överstiger de nationella tröskelvärdena och EU-tröskelvärdena annonseras i HILMA annonseringskanal där upphandlande enheter kan annonsera sina offentliga upphandlingar. Om inbjudan att ge anbud meddelas i Tarjouspalvelu -leverantörsportal, där företagen kan bekanta sig med inbjudan, ställa frågor angånde dem, få var till frågorna och sända anbud elektroniskt. Vid beredning av upphandlingen annonseras ofta även begäran om information samt ordnas marknadsdialoger med leverantör och andra samarbetspartner.