Finska sektionen för gymnasie- och yrkesutbildning

Möteshandlingar

Det justerade protokollet jämte anvisningar för ändringssökande publiceras i det allmänna datanätet femte arbetsdagen efter sammanträdet.

Föredragningslistor och protokoll (på finska)

Mötestider under våren 2019

  • 05.02.2019 klo 17.00
  • 19.03.2019 klo 17.00
  • 09.04.2019 klo 17.00
  • 04.06.2019 klo 17.00

Finska sektionens uppgift är att ordna och utveckla verksamheten inom den finskspråkiga gymnasieutbildningen, yrkesmässiga utbildningen och vuxenutbildningen.