Finska sektionen för småbarnsfostran och grundläggande utbildning

Möteshandlingar

Det justerade protokollet jämte anvisningar för ändringssökande publiceras i det allmänna datanätet femte arbetsdagen efter sammanträdet.

Föredragningslistor och protokoll (på finska)

Mötestider under våren 2019

  • 12.02.2019 klo 18.00
  • 25.04.2019 klo 17.30
  • 28.05.2019 klo 17.00

Finska sektionens uppgift är att ordna och utveckla verksamheten inom finskspråkig småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning.