Ansökningsguide

Vårens gemensamma ansökan till gymnasie- och yrkesutbildning 2017

  • ansökningstid 21.2 - 14.3 2017
  • Ansökningsguide 2017 (pdf)

  • webbansökan måste sparas senast 14.3 2017 klockan 15.00
  • pappersansökan ska vara Utbildningsstyrelsen tillhanda senast 14.3.2017 klockan 15.00

Läroanstalterna publicerar antagningsresultaten tidigast 15.6.2017. Om du blir erbjuden en studieplats får du ett antagningsbrev från läroanstalten. Du måste själv ta emot studieplatsen inom utsatt tid, som meddelas i antagningsbrevet.

Läs elektronisk ansökningsguide: