Ansökningsguide

Vårens gemensamma ansökan till gymnasie- och yrkesutbildning 2018

  • ansökningstid 20.2 - 13.3 2018
  • webbansökan www.studieinfo.fi måste sparas senast 13.3 2018 klockan 15.00
  • pappersansökan ska vara Utbildningsstyrelsen tillhanda senast 13.3.2018 klockan 15.00
  • Utöver gemensam ansökan på webbplatsen Studieinfo ska en ung som söker till ett gymnasium i Åbo även senast 13.3.2018 ha fyllt i ett ämnesvalskort på det gymnasium som hen söker till.

Läroanstalterna publicerar antagningsresultaten tidigast 14.6.2018. Om du blir erbjuden en studieplats får du ett antagningsbrev från läroanstalten. Du måste själv ta emot studieplatsen inom utsatt tid, som meddelas i antagningsbrevet.

Läs elektronisk ansökningsguide: