Ansökningsguide

Vårens gemensamma ansökan till gymnasie- och yrkesutbildning 2019

  • ansökningstid 19.2 - 12.3 2019
  • webbansökan www.studieinfo.fi måste sparas senast 12.3 2019 klockan 15.00
  • pappersansökan ska vara Utbildningsstyrelsen tillhanda senast 12.3.2019 klockan 15.00
  • Utöver gemensam ansökan på webbplatsen Studieinfo ska en ung som söker till ett gymnasium i Åbo även senast 12.3.2019 ha fyllt i ett ämnesvalskort på det gymnasium som hen söker till.

Läroanstalterna publicerar antagningsresultaten tidigast 13.6.2019. Om du blir erbjuden en studieplats får du ett antagningsbrev från läroanstalten. Du måste själv ta emot studieplatsen inom utsatt tid, som meddelas i antagningsbrevet.

Läs elektronisk ansökningsguide:

Bläddra i den eletroniska ansökningsguiden: