Utfallet av vårdgarantin vid Åbo stads hälsostationer

Ytterligare information

Mål: Kommuninvånarna ska omedelbart få kontakt med sin hälsostation på vardagarna under tjänstetid, brådskande vård ska ordnas samma dag vid hälsocentralen och icke-brådskande vård inom tre månader.

Kommuninvånarna får omdelbart kontakt med hälsostationerna i Åbo och vårdbehovet bedöms samma dag. Jourvård och brådskande vård ges på hälsostationerna eller vid den gemensamma jourmottagningen: jourvård ges samma dag och brådskande vård enligt bedömningen av vårdbehovet antingen samma dag eller i varje fall inom tre dagar.

Kötiden för icke-brådskande vård uppfyller bra ramen för vårdgarantin. Situationen varierar likväl på olika hälsostationer. Den längsta kötiden på 84 dagar har Kyrkovägens hälsostation, den kortaste kötiden på 26 dagar har Pansio hälsostation.

 

Hälsostation

Den genomsnittliga väntetiden för icke-brådskande vård 2.5.2019

Hälsostationen Centrum64 dagar
Kyrkovägens hälsostation84 dagar
Hälsostationen Tallbacken48 dagar
Runosbackens hälsostation69 dagar
Pansio hälsostation26 dagar
Kråkkärrets hälsostation71 dagar