Infotorget – rådgivning med låg tröskel

Infotorget

Samservicekontoret Monitori
Köpcentrum Skanssi
våning 2
infotori@turku.fi

Ansvarig rådgivare Elena Fedorenko
tfn. 040 175 9584
elena.fedorenko@turku.fi

Servicetider

måndag kl. 9–18
torsdag kl. 9–16
fredag kl. 9–15 

Vid Infotorget får du personlig rådgivning i frågor som är viktiga för dig.

Rådgivning och vägledning ges bland annat i följande frågor:

 • ekonomiska problem och socialskydd
 • frågor som rör uppehållstillstånd och medborgarskap
 • arbetsliv
 • boende
 • utbildning
 • juridiska frågor
 • genomgång av urkunder och ifyllning av blanketter

Infotorget erbjuder gratis rådgivning på 12 olika språk:

 • arabiska
 • dari
 • engelska
 • estniska
 • finska
 • kurdiska
 • pashto
 • persiska
 • rumänska
 • somali
 • ryska
 • thai

Rådgivningstjänsterna drivs på entreprenad av Sondip ry.  Rådgivarna fattar inte några beslut utan de hänvisar vid behov vidare till rätt serviceinstans.

Man kan besöka rådgivningsbyrån direkt under jourtiden eller genom tidsbeställning. Välkommen!

Infotorget

Samservicekontoret Monitori
Köpcentrum Skanssi
våning 2
infotori@turku.fi

Ansvarig rådgivare Elena Fedorenko
tfn. 040 175 9584
elena.fedorenko@turku.fi

Servicetider

måndag kl. 9–18
torsdag kl. 9–16
fredag kl. 9–15