IT-tjänsterna

IT-tjänsterna producerar högklassiga och kostnadseffektiva IT-lösningar för Åbo stadskoncern.

I tjänsterna ingår data- och telekommunikation, terminaler och utskriftstjänster, applikationer, integrationsplattformar, licenser och dataskydd. IT-tjänsterna koordinerar också IT-upphandlingar tillsammans med enheten Strategisk upphandling.

IT-tjänsterna spelar också en stark roll vid utvecklandet av funktionerna inom stadskoncernen. I enlighet med utvecklingsmodellen sker utvecklingsarbetet i projektform. Projekten genomförs i tätt samarbete med IT-tjänsterna och stadens sektorer och andra servicecentraler, bolag och sammanslutningar samt andra städer.​

De centraliserade IT- och utvecklingstjänsterna 2017–2021

• Ordnande av grundläggande IT-tjänster
• Teknologihantering
• Utvecklingsstyrning genom utvecklingsmodell och helhetsarkitektur
• ICT-upphandlingar och ramavtal samt därtill hörande verksamhetsmodeller och principer
• Leverantörsstrategi och strategiskt leverantörssamarbete
• Ordnande av administrativa datasystemtjänster som är gemensamma för alla
• Genomfakturering av sektorsvisa datasystemtjänster

IT-tjänsterna leds av IT-servicedirektör Joni Ilmanen. För informationsförvaltningen ansvarar strategi- och utvecklingsdirektör Jussi Vira.

Informationsförvaltningsstrategi

Åbo stads IT-tjänster styrs av en informationsförvaltningsstrategi. Strategin godkändes för åren 2017–20121 i juni 2017. Informationsförvaltningsstrategin genomförs som en del av den normala verksamhetsledningen och som separata projekt. De bindande målen och deras mätare ingår i IT-servicecentralens strategiska och operativa avtal. IT-tjänsterna rapporterar en gång om året till stadsstyrelsen om hur informationsförvaltningsstrategin framskrider.