Domkyrkans gran

År 1900 rådde en dyster stämning i Storfurstendömet Finland. Ryssland hade vidtagit åtgärder, med vilka man tänkte bryta ner Finlands särställning i imperiet.

"Julen 1900 bringade en nyhet som emellertid spred ljus i Åbo, som man aldrig förr skådat. Den förvånade herrskapet i Åbo, men för lantborna som kom in till staden, var den ett överjordiskt under", skriver FD Jari Niemelä i sin bok "Täällä Suomen synnyinmuistot".

Ljusen i Domkyrkans gran tänds lör 1.12.2018 kl. 16.

Ett musiklekis för barnfamiljer ordnas på Domkyrkotorget kl. 15.45 av Tuuli Paasolainen med sitt band tillsammans med kyrkråttorna Hilda och Hulda. Pastor Elina Kiili håller tal före ljusen på granen tänds.

Efteråt kan man följa julparaden från Biblioteksbron (kl. 16:45) till den Sagolika julöppningen på gånggatan.

Granen vid Åbo Domkyrka har långa traditioner. Den första granen med elektriska ljus fördes till platsen redan år 1900 och julgranen på Domkyrkotorget blev en regelbunden tradition på 1930-talet. Enligt tradition lär det ha funnits några små avbrott i julgranstraditionen under krigsåren. Sedan 1955 har man noggrant antecknat uppgifterna om granarna. Av uppgifterna framgår bl.a. vem som har donerat granen och var den har vuxit.

kuusi_pysty757.jpg

Rikets främsta gran har starka krav: den ska vara 20–25 meter hög, yvig, jämn och vackert grön. Granen står kvar till tjugondag Knut.

Traditionellt har granen sågats ner i delar och återlämnats till donatorerna efter det att den tjänat som Finlands mest kända julgran. Någon gång har man tillverkat trädgårdsmöbler av den och en gång har granen fortsatt att leva sitt liv som rå på museifartyget Sigyn.

År 1900 rådde en dyster stämning i Storfurstendömet Finland. Ryssland hade vidtagit åtgärder, med vilka man tänkte bryta ner Finlands särställning i imperiet.

"Julen 1900 bringade en nyhet som emellertid spred ljus i Åbo, som man aldrig förr skådat. Den förvånade herrskapet i Åbo, men för lantborna som kom in till staden, var den ett överjordiskt under", skriver FD Jari Niemelä i sin bok "Täällä Suomen synnyinmuistot".