Ekumenisk jul i Åbo

År 2018 firas Ekumenisk jul den 12 december i Åbo domkyrka kl. 18.00 i sämjans och delaktighetens anda.

Årets tema för Ekumenisk jul är ”Sämja ger rum”. I tillställningen den 12 december 2018 lyfts fram speciellt förebyggande av marginalisering och ojämlikhet.

Till överbringare av det humanitära budskapet i denna tillställning, som hålls redan för 25:e gången i Åbo domkyrka, har inbjudits rapartisten och författaren Karri Miettinen alias Paleface. Paleface är också känd som en samhällelig debattör som under sin karriär har ofta tagit upp teman om rättvisa.

Den ekumeniska fredsvädjan i Domkyrkan framförs av ärkebiskopen för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland Tapio Luoma, ärkebiskopen för ortodoxa kyrkan i Finland Leo, biskopen av Helsingfors Teemu Sippo, den katolska kyrkan i Finland samt frikyrkornas representant, verksamhetsledaren för Pingstkyrkan i Finland Esko Matikainen.

För kvällens musik svarar tenoren Topi Lehtipuu, Åbo filharmoniska orkester med Pertti Pekkanen som dirigent samt flickkör Sigynella under ledning av Terhi Lehtovaara, kantor Jukka Pietilä och organist Markku Hietaharju

Yle televiserar evenemanget. Det sänds i Yle TV1 på julafton ca en timme innan julfreden utlyses.

   

Evenemanget Ekumenisk jul i Åbo ordnades för första gången i Åbo Domkyrka år 1994.

Till den ekumeniska julfredstraditionen hör att evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, ortodoxa kyrkan i Finland, katolska kyrkan i Finland och en kyrka som representerar frikyrkorna framför en gemensam vädjan för världsfreden i Domkyrkan.

År 1998 kompletterades den ekumeniska jultraditionen med ett humanitärt budskap. Som överlämnare av budskapet inbjuds en vitt känd och respekterad person eller organisation, som med sin insats deltagit i att bygga och upprätthålla världsfreden eller i att återställa spåren efter ett krig.

Det första humanitära budskapet framfördes av statsrådet Harri Holkeri. Budskapet har också framförts av Estlands president Lennart Meri (2000), FN:s Goodwill-ambassadör Barbara Hendricks (2004), redaktören och författaren Yrsa Stenius (2006), minister Elisabeth Rehn (2009), arkiater Risto Pelkonen (2012) och republikens president Sauli Niinistö (2013).

En viktig del av den ekumeniska julfredstraditionen är högklassig musik och allsånger. Som solister har uppträtt bl.a. operasångaren Seppo Ruohonen, Jorma Hynninen, Lilli Paasikivi och Tarja Turunen.

 

Bild: Mari Lehto
 

 

Nyckelord: