Julfred

Utlysningen av julfreden

(Julfredspergamentet)

I morgon, vill Gud,
infaller vår Herres och Frälsares nåderika födelsefest;

och varder förty härigenom en allmän julfred kungjord och påbjuden, med åtvarning till envar att denna högtid med tillbörlig andakt fira, och i övrigt iakttaga ett stilla och fridsamt uppförande,

emedan den, som häremot bryter samt julhögtiden genom något olagligt eller otillbörligt förfarande oskärar, gör sig under försvårande omständigheter förfallen till det straff, lag och författningar för varje brott och överträdelse särskilt påbjuda.

Slutligen tillönskas stadens samtliga invånare en fröjdefull julhelg. 

 

I Åbo utlyses julfreden från Brinkalahusets balkong vid Gamla Stortorget klockan 12 varje julaftonsdag.

Utlysningen av julfreden är en tradition som inleder julfirandet och som officiellt förklarar julen inledd. Från traditionens första århundraden finns inga exakta formuleringar bevarade, men det centrala innehållet har bevarats: den höglästa utlysningen påminner om att julfreden börjar, den uppmanar till att tillbringa högtiden i god sämja, hotar dem som bryter mot freden med stränga straff och önskar god jul.

Utlysningen av julfreden i Åbo är en näst intill oavbruten, 700 år lång tradition som upprätthållits sedan 1300-talet. Julfreden har utlysts från Brinkkalahusets balkong sedan 1886. I sin nuvarande form har julfreden utlysts sedan 1903.

Julfreden utlystes förmodligen inte

  • under stora ofreden 1712–1721,
  • möjligtvis under 1809–1815,
  • under milisstrejken 1917
  • och på grund av rädslan för flygbombningar 1939.

Julfreden utlyses kl. 12 på julafton på Gamla Stortorget på finska och svenska. Utlysningen av julfreden i Åbo har sänts i radio sedan 1935. Tv-sändningarna startade 1983 i Finland och från och med 1986 sänds utlysningen av julfreden på tv också i Sverige. Numera kan man följa med utlysningen av julfreden i direktsändning via webben över hela världen.

Utlysningen av julfreden

(Julfredspergamentet)

I morgon, vill Gud,
infaller vår Herres och Frälsares nåderika födelsefest;

och varder förty härigenom en allmän julfred kungjord och påbjuden, med åtvarning till envar att denna högtid med tillbörlig andakt fira, och i övrigt iakttaga ett stilla och fridsamt uppförande,

emedan den, som häremot bryter samt julhögtiden genom något olagligt eller otillbörligt förfarande oskärar, gör sig under försvårande omständigheter förfallen till det straff, lag och författningar för varje brott och överträdelse särskilt påbjuda.

Slutligen tillönskas stadens samtliga invånare en fröjdefull julhelg.