Förvaltningen för bildningssektorn i Åbo stad / Ämbetsverket för fostran och undervisning

Ansvarig: 
Direktör för bildningssektorn Timo Jalonen

Telefon:

Åbo stads telefonväxel (02) 330 000

Öppettider

mån - tors 08:15 - 15:15
fre 08:15 - 14:30
Postadress: 
PB 355
20101 Åbo
Gatuadress: 
Universitetsgatan 27
20100 Åbo
Besöksadress: 
Universitetsgatan 27
20100 Åbo
Disabled access
Tillgänglighet för rörelsehämmade

Service

Skolskjuts

elever
Servicens genomförandesätt: 
Annan
Ansvarsorganisation: 
Turun kaupungin sivistystoimiala
Servicespråk: 
Finska

Småbarnspedagogikens servicehandledning

Varhaiskasvatuksen asiakaspalvelua arkisin klo 9 -15. Puh. 02 262 5610

Puolalankatu 5, katutasossa.