Motion

Kolla oss i sociala medier

Besöksadress: 
Blombergsplan 4
20720 Åbo

Telefon:

Kundservice (02) 262 3232
Växel (02) 330 000

Öppettid

Öppettid

mån - fre 08:15 - 16:00
E-post: 
liikunta.varaukset@turku.fi
liikunta.avustukset@turku.fi
liikunta.palvelut@turku.fi
liikunta@turku.fi

Du hittar motionspass för nybörjare på sidan Motionera.

Motionssalarnas jourhavande står till tjänst

mån–fre kl. 15–22
lör–sön kl. 9–17
tfn 02 253 5707