Kimmoke-armbandet

Köp ditt armband här

Pris: 39 € / 6 mån. (+ engångsbetalning à 8 € för armbandet)

Nya hobbyaktiviteter med Kimmoke-armbandet

Med Kimmoke-armbandet sätter du fart på fritiden – förmånligt dessutom! Det är till för dig som bor i Åbo och som har ett högst en månad gammalt intyg över grundläggande utkomstöd eller något av Folkpensionsanstaltens stöd. Till FPAs stöd hör arbetsmarknadsstöd, grunddagpenning, rehabiliteringsstöd och invalidpension.

Med Kimmoke-armbandet får du

  • en gång per dag motionera i Åbo stads simhallar och motionssalar. Inträde till motionsplatserna gäller på vardagar till kl. 15.30 och hela dagen under veckosluten
  • delta i Kimmoke-grupper som erbjuder positiva erfarenheter med motion, utevistelse och samvaro utan prestationstvång
  • hyra skridskor i Kuppisparken och skidor i Impivaara
  • besöka stadens museer
  • njuta av filharmonikernas generalrepetitioner med en avec
  • ta del av olika förmåner, som meddelas direkt till din telefon

Här gäller armbandet

Motionsställen

Kultur

Lär dig att gå på gym

Med Kimmoke armbandet kan du delta i ABC-kursen i gymträning. Förmånet gäller i Kuppis idrottshall och Impivaara simhall i de kurser som börjar innan kl. 15.30. Mer information och anmälning till kursen på finska:

Skida och skrinna

Låna skridskor från Kuppis skridskobana "Masken" och skidor från Impivaara skiduthyrning.

Barnteater och verksamhet för hela familjen

Ungdomstjänsternas förmåner för under 29-åringar

  • Vimmas öppna konstverkstäder : delta avgiftsfritt 5 ggr (inkluderar material)
  • Skateboardhallen Cube : 5 ggr avgiftsfri inträde (inkluderar hyrning av utrustning)

Inbjudningar och förmåner

Ta emot sms-inbjudningar till evenemang, tillställningar och utflykter. Förmåner erbjuds t.ex. av följande samarbetspartner, Aboa Vetus & Ars Nova, Forum Marinum, Åbo och St.Karins församlingar ja Åbo stads teater. Idrottsliga upplevelser erbjuder t.ex. FC Inter, Paavo Nurmi -Games och TuTo Hockey. I sms-inbjudan finns anvisningar hur sms-inbjudan byts ut till inträdesbiljett.

 

Nyckelord: