Tillämpad motion

Fråga mera

Barn och ungdomar under 20 år

Vuxna

Skador eller handikapp, långtidssjukdomar eller behov av hjälpmedel behöver inte vara ett hinder för motion. Tillämpade motionsformer ger glada rörelsestunder på det sätt som passar dig bäst. 

Motionsgrupper

Läs även

 

Fråga mera

Barn och ungdomar under 20 år

Vuxna

Nyckelord: