Motionsturer

Bokningskalendern Timmi

Ansökningsblanketter (för tillfället endast på finska)

Besöksadress: 
Blombergsplan 4
20720 Åbo

Telefon:

Kundservice (02) 262 3232
Växel (02) 330 000
E-post: 
liikunta.varaukset@turku.fi

Öppettider

Öppettid

mån - fre 08:15 - 16:00

Du kan boka både fasta och enstaka turer till idrottsplatserna. De överblivna fasta turerna finns tillgängliga även mitt i säsongen. Enstaka turer går att boka året om. Lediga turer syns i bokningskalendern Timmi och är vitmarkerade. För att boka en fast tur bör du kontrollera att turen är ledig hela perioden du ämnar att boka den.

Avbokning

Möjliga avbokningar skickas skriftligt till kundservicen eller per e-post till adressen:

Ingen betalning krävs för salturen, om avbokningen sker minst fyra dygn innan bokningen. Om avbokningen sker senare eller om det framgår att turer inte har använts, sänds en dubbel faktura för ifrågavarande tur. Sanktionen gäller också turer av barn under 20 år. Avbokningen av turer går inte att göra per telefon.

Kvittering av nycklarna

Till alla inomhusplatser behövs en nyckel för att komma in. Kontaktpersonen för den reserverade turen kvitterar ut en nyckel vid kundservicen och returnerar den omedelbart efter att turerna tagit slut. Om nyckeln inte återlämnas i tid faktureras 70 €.