Museum

Åbo museicentral är takorganisation för alla museer som Åbo stad äger. Museicentralen fungerar även som Egentliga Finlands landskapsmuseum.

Museicentralen ansvarar för stadens kultur-, konst- och naturhistoriska museiverksamhet. Den inrättar och underhåller föremåls- och konstsamlingar samt främjar bevarandet av kulturmiljön. Museicentralen är förmedlare av kulturarvet och den visuella kulturen: forskning och förmedling av kunskap genom utställningar och publikationer utgör grunden för museiverksamheten.

Museicentralen förstärker stadens identitet och förståelsen av kulturella innebörder. Grunden i detta arbete utgörs av museologiska principer. Utöver det som är typiskt för Åbo och Egentliga Finland präglas verksamheten vid museicentralen också av internationalisering bland annat i form av olika internationella projekt.

Nyckelord: