Sommarskoj

Ytterligare information

Sommarskoj finns också på

I Åbo är det enkelt att hitta sommarlovsaktiviteter för 6–15-åringar. Broschyren Kivakesä - Sommarskoj ger information om de aktiviteter som i sommar ordnas för barn och ungdomar i Åbo och Åboregionen.

I broschyren Sommarskoj finns alla sommaraktiviteter som Åbo stad, Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet samt ett stort antal motions-, kultur- och ungdomsorganisationer ordnar för barn och ungdomar. Det ordnas bl.a. kulturverksamhet, motion, evenemang, läger, klubbar och utfärder.

Broschyren Sommarskoj betjänar barnfamiljer och ungdomar och den delas ut till förskolorna och grundskolorna i Åbo och S:t Karins. Broschyren finns också på

  • ungdomsgårdarna
  • motionsplatser
  • biblioteken
  • Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets verksamhetsplatser

Sommarskoj har en upplaga på 25 000 exemplar. Broschyren presenterar på 64 sidor en sammanställning av det som olika evenemangsarrangörer har att erbjuda. Broschyren är också en liten miljögärning, eftersom den innebär att det inte behöver tryckas flera separata broschyrer.

Ytterligare information

Sommarskoj finns också på

Nyckelord: