Egentliga Finlands landskapsmuseum

Till verksamhetsområdet hör

Aura, S:t Karins, Kimitoön, Koskis, Gustavs, Lundo, Letala, Loimaa, S:t Mårtens, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Oripää, Pemar, Pargas, Pyhäranta, Pöytyä, Reso, Rusko, Salo, Sagu, Somero, Tövsala, Åbo, Nystad samt Vemo

 

 

Besöksadress: 
Fiskaregatan 4
20100 Åbo

Telefon:

stadens växel (02) 330 000
(02) 330 000
E-post: 
museokeskus@turku.fi

Åbo museicentral verkar som regionalt centralmuseum, som Egentliga Finlands landskapsmuseum. Landskapsmuseets huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla information och sakkunnighjälp om det lokala kulturarvet till lokalmuseer, ämbetsverk och privatpersoner.

Egentliga Finlands landskapsmuseum rådger lokala aktörer inom såväl musei- som kulturarvsarbetet. Dessutom dokumenterar, inventerar och forskar museet i kulturmiljöer, byggnadsarvet och det arkeologiska kulturarvet. Museet ger även råd i vård och restauration av byggnader och kulturmiljön. 

Kulturarvsarbetet i landskapet utförs i samarbete med Museiverket. Arbetet styrs av ett fyrårsavtal (2014-2017). I enlighet med avtalet mellan landskapsmuseet och Museiverket verkar Egentliga Finlands landskapmuseum som antikvarisk sakkunnig samt ger utlåtanden i planläggningsärenden i landskapets kommuner.

Åbo museicentral fungerar som Egentliga Finlands landskapsmuseum. Landskapsmuseet erbjuder information, rådgivning och sakkunnigtjänster för lokalmuseer, myndigheter och privatpersoner. Vidare forskar, dokumenterar och inventerar Egentliga Finlands landskapsmuseum kulturmiljöer, byggnadsarv och arkeologiskt kulturarv i landskapet, samt ger råd i vård och reparation av gamla byggnader och kulturmiljöer. Arbetet utförs i samarbete med Museiverket.

Nyckelord: