Måltidstjänster

Besöksadress: 
Humlegårdsgatan 7b
20100 Åbo

Telefon:

Finskspråkig service (02) 262 6164
Svenskspråkig service (02) 262 6174
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000

Öppettider

Finskspråkig service

mån - fre 09:00 - 15:00

Speciella öppettider

Svenskspråkig service

mån - fre 09:00 - 12:00
Besöksadress: 
Ruissalovägen 23
20200 Åbo

Telefon:

servicehandledare 040 673 8216
servicehandledare, måltidsservice 050 373 1037
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
E-post: 
vanhuspalveluiden.tukipalvelut@turku.fi

Öppettider

Telefontid

mån - fre 09:00 - 12:00

Måltidstjänsterna är avsedda för alla äldre, handikappade och långtidssjuka i Åbo. Måltidstjänstens upplägg, som till exempel hur många dagar i veckan måltiden levereras, fastställs tillsammans med varje kund separat.

Med måltidstjänst avses hemtransport av nedkyld och varm måltid. Måltiden omfattar lunchmaten, men det är möjligt att även beställa middag. En yrkesutbildad person säkerställer att näringen är tillräcklig per dygn. I måltiderna beaktas de vanligaste dieterna.

Tjänsten är avsedd för personer som inte på grund av sin nedsatta funktionsförmåga/hälsa inte kan tillaga måltider eller av annan orsak behöver effektiverad näring. Hemvården sköter ansökan om måltidstjänst för sina kunder. Om hemvård inte finns så ansöks tjänsten från stödtjänstenheten tfn 050 373 1037 (må–fr kl. 9-12).

Den privata serviceproducenten Arkea tar hand om transporten av måltiderna enligt avtal. Tjänsten har ingen inkomstgräns. Måltidernas pris: Nedkyld måltid 5,50 €/Varm måltid 7,40 €. Transport ingår i måltidsavgiften.

Lokaliteter

Lokaliteter

Stödserviceverksamhet för seniorer

För åldringar, som ännu bor hemma

Telefon:

Telefon 050 373 1037
Servicens genomförandesätt: 
Annan
Serviceproducent: 
Arkea Oy
Ansvarsorganisation: 
Åbo stads välfärdssektor