Ilmakuva kauppatorista
18.08.2017

Krishjälp ordnas till alla som behöver det. Krisnumren är 040 638 3659, 040 638 3657 och 02 262 6003. För de personer som behöver omgående krishjälp finns det en krisstödsmottagning vid samjouren i Åucs T-sjukhuset (Keramikfabriksgatan 1). Ingång via huvudingången från Tavastgatan.

amistalentin voittaja Strychnine
19.02.2016

Jonathan Nurmi är Stryhnine och han är första årets datanomnstuderande vid den svenska enheten – Handel och data – vid Åbo yrkesinstut.

Lainaa soitin pääkirjaston musiikkiosastolta
Fr.o.m. 3.9
07.09.2018

På Åbo stadsbiblioteks musikavdelning kan man fr.o.m. 3.9 också låna instrument. Till utlåning finns ukuleler, gitarrer och kanteler. Att börja spela underlättas dessutom av möjligheten att lära sig via de nätkurser som biblioteket står till tjänst med och som produceras av Rockway.fi. För den som är i behov av träningsro finns det ett musikrum i bibliotekets musikavdelning. Utrymmet kan reserveras med bibliotekskort för en timme i gången.

opiskelija
Bli vad du vill
16.08.2018

Åbo yrkesinstitut (TAI) firar i höst sitt 20-års jubileum. I samband med jubileumsåret förnyas det visuella uttrycket för TAI. Det nya uttrycket är modernt, fräscht och enkelt att anpassa efter olika användningsändamål.

Lilla hanken gratulerar!
07.06.2018

Lilla hanken gratulerar alla nyutexaminerade och önskar alla studerande trevlig sommar.

Lilla hanken gratulerar!
18.05.2018

De tog andra platsen bland åtta par som tävlade i FM-tävlingen i år.

08.05.2018

För femåringar som är födda 2013 ordnas i Åbo ett försök med avgiftsfri småbarnspedagogik under hela verksamhetsåret 1.8.2018–31.7.2019.

Oppiminen
Moisio skola med i bok
26.04.2018

Moisio skola i Åbo valdes med i boken Deep Learning – Engage the World, Change the World som handlar om djuplärande.

Lapset
Inkomstgränserna om träder i kraft 1.8
18.04.2018

Klientavgifterna i småbarnspedagogiken sjunker i augusti, då den höjning av inkomstgränserna som Undervisnings- och kulturministeriet meddelat om träder i kraft 1.8.2018.

Pieni lapsi
Ansök nu!
10.04.2018

Nu är det dags att göra ansökan om ditt barn behöver en plats inom småbarnspedagogiken i augusti-september 2018!

Sidor

Subscribe to feed