Sommaren är i stan och du kan åter låna cykel från Apoteksmuseet och gården Qwensel, Hantverksmuseet på Klosterbacken, Wäinö Aaltonens museum och Åbo slott.

Du kan cykla med en lånecykel från museum till museum och samtidigt bekanta dig med staden, dess byggda miljö, historia och offentliga konst också utanför museernas väggar. På cykeln kan du till exempel se stadens utomhusskulpturer och miljökonstverk, arkitektur eller historia med hjälp av olika ruttkartor. Kartor som visar kulturmotionsrutterna fås vid Åbo museicentrals museer, huvudbiblioteket samt turistinformationen. Kartorna finns också som mobilapp på sidan Kulturmotion.

Genom att låna ut cyklar bjuder Åbo museicentral både stadsbor och turister på ett enkelt sätt att uppleva Åbo och stöda hela stadens dragningskraft som kulturstad.

Att låna cyklar
Cyklarna kan lånas under museernas öppettider och de bör lämnas tillbaka samma dag senast kl. 17. Cyklarna kan lämnas tillbaka till vilket utlåningsställe som helst. Till exempel kan du returnera en cykel som du lånat från Åbo slott till Hantverksmuseet eller en cykel som du lånat från Wäinö Aaltonens museum till Åbo slott.

Låning förutsätter att du betalar museets inträdesavgift. Till cykelns utrustning hör en hjälm och ett lås.

Cyklarna kan lånas på

  • Apoteksmuseet och gården Qwensel till 31 aug
  • Hantverksmuseet på Klosterbacken och Åbo slott till Åbodagen den 18 september.
  • Wäinö Aaltonens museum 10 juni - 21 aug
Nyckelord: