Bommar har installerats i Aura å i Åbo för att samla in det skräp som flyter i ån under en veckas tid, från den 25 till den 30 juli. Avsikten med denna pilotundersökning är att mäta mängden och typen av skräp som transporteras med åvattnet ut i havet.

BLASTIC 2016–2018

  • BLASTIC 2016–2018 finansieras ur programmet Central Baltic (2014–2020).

  • Projektets totalbudget uppgår till 1 016 555 euro, varav Europeiska regionala utvecklingsfonden står för 784 522 euro.

  • Partnerländer i projektet är Sverige, Finland, Estland och Lettland.

www.blastic.eu

Skräpmätningarna i Aura å ingår i projektet BLASTIC, som är ett samarbete mellan länderna kring Östersjön för att kartlägga plastskräpets väg till havet samt mängden och typen av sådant skräp. Forskning visar att över 80 % av skräpet i haven har sitt ursprung på land. Till exempel åar som flyter genom städer för med sig en betydande del av det skräp som hamnar i haven.

Projektparterna Håll Skärgården Ren rf (HSR rf), Åbo stad och Finlands miljöcentral (SYKE) har installerat två skräpinsamlingsbommar i Aura å, en vid åns övre lopp och en annan vid åns nedre lopp invid Teaterbron. Informationsskyltar har också placerats ut i anslutning till bommarna. Motsvarande uppföljningsmätningar genomförs också i de andra länderna som deltar i projektet.

- Just nu pågår den första av två uppföljningsperioder. Den andra anordnas senare på hösten. Under den här perioden får vi värdefull information om hur ett uppföljningssystem som detta fungerar i Aura å och hur stadsevenemang och turism påverkar nedskräpningen då vi jämför resultaten med senare resultat, berättar specialforskare Outi Setälä från SYKE.  

Den viktigaste målsättningen med uppföljningen är att fästa allmänhetens uppmärksamhet vid nedskräpning av haven. 

- Förutom de synliga bommarna i ån har vi dessutom på stranden installerat infotavlor som berättar om projektet och bredvid dem uppfört en plastskräpsinstallation. Nedskräpningen av haven är ett allt större samtalsämne runt om i världen. Vi vill väcka medborgarnas uppmärksamhet och få dem att inse att problemet med nedskräpningen gäller också Östersjön – vi har själva sett det klart och tydligt t.ex. i samband med våra strandstädningskampanjer. Var och en kan med sitt eget beteende förhindra nedskräpning av haven genom att minska användningen av plast och genom att fästa uppmärksamhet vid vart skräpet hamnar, understryker Håll Skärgården Ren rf:s projektchef Anna von Zweygbergk.

Miljöskyddsplaneraren Liisa Vaino från Åbo stad berättar att Åbo strävar efter att ständigt förbättra både avfallshanteringen och vattenskydden.

- Blastic förser staden med viktig information om vilka källor som bidrar till nedskräpningen av Östersjön. Vi vill lägga stor vikt på förebyggande arbete, det vill säga på att ingen avfall överhuvudtaget hamnar i ån och därigenom i havet, säger Liisa Vainio

Nyckelord: