Ansökningstiden för bidrag och stipendier från Åbo stads kulturnämnd börjar måndagen den 2 oktober 2017 kl. 10 och slutar tisdagen den 31 oktober 2017 kl. 16.

År 2018 delas ca 1,2 miljoner euro ut till aboensiska föreningar, arbetsgrupper och konstnärer inom kulturbranschen.

–Fokus ligger på att stöda professionellt arbete, men en del av bidragen riktas till amatörverksamhet. Föreningar och arbetsgrupper kan ansöka om antingen verksamhetsbidrag eller projektbidrag för ett visst projekt, påpekar kultursekreteraren Mette Karlsson vid Åbo stads fritidssektor.

Stipendier för professionella konstnärer och Aboa-stipendiet, som är avsett för ett års arbete, kan också sökas i oktober.

Ansökningsprocessen är elektronisk.

Mer information och ansökningsblanketter på adressen turku.fi/kulturbidrag.