De riktade understöd man nu kan söka är avsedda för att stöda föreningar och organisationer som handhar folkhälsoarbete och förebyggande missbrukarvård samt för föreningar och organisationer som befrämjar socialt välbefinnande.

Mera information:

Social- och hälsovårdsnämndens riktade understöd för föreningar och organisationer för år 2018

Social- och hälsovårdsnämnden beviljar riktade understöd till de föreningar och organisationer, som verkar enligt de tyngdpunkter nämnden godkänt för välfärdssektorn. De understöd som nu kan sökas är riktade till organisationer som handhar folkhälsoarbete och förebyggande missbrukarvård samt till föreningar och organisationer som befrämjar socialt välbefinnande. Den organisation eller förening som söker understöd bör kunna uppvisa verksamhet i minst ett års tid.

Det specialunderstöd som man nu kan söka är avsett att stöda föreningars enskilda evenemang eller verksamhet av engångskaraktär. Understöd beviljas till föreningar och organisationer som verkar enligt målsättningarna i de välfärdsprogram som social- och hälsovårdsnämnden godkänt.

Ansökningstiden börjar söndagen den 1.10.2017 kl.10.00 och tar slut tisdagen den 31.10.2017 kl. 15.30.

Man fyller i och lagrar ansökningarna jämte bilagor i det elektroniska systemet för ansökan om understöd.  Du hittar länken till det elektroniska datasystemet för ansökan på denna www-sida. Försenade ansökningar om understöd beaktas inte.

Tilläggsuppgifter: planerare Jenni Tähkävuori, jenni.tahkavuori@turku.fi