Åbo stad kommer i början av maj 2018 påbörja en testperiod för användning av stadscyklar. Systemet för stadscyklar har totalt 300 cyklar och 34 fasta samt 3 flyttbara cykelstationer. Det planerade nätverket av stationer sträcker sig från Kuppis via centrumområdet till hamnen.

CIVITAS ECCENTRIC:

Finansiering programmet: Horizon 2020
Budget: Total 17 974 993 € /
Åbo stad och regionala samarbetspartner 3 237 000 €
Tidtabell: 2016–2020
Hemsida: www.civitas.eu/eccentric
Regionala samarbetspartner:
Egentliga Finlands förbund (Valonia och Lounaistieto)
Åbo yrkeshögskola
Western Systems Oy
Åbo stads trafik Ab
Gasum Oy
Kommissionen för hållbara städer inom Östersjöstädernas förbund (UBC)

adsplaneringen inom Miljösektorn för Åbo stad har utfärdat en trafikplan om placeringen av stationerna för stadscyklar. Det har sänts ut ett brev via post den 12/10 till de boende inom de områden där stadscyklarna kommer placeras. Brevet innehåller information om planeringen av stationernas placering samt anvisningar om hur ytterligare information kan fås.

Invånare som har fått ett brev har möjlighet att presentera sina synpunkter och observationer om sådant som berör placeringen av den planerade stationen. Synpunkterna kommer uppmärksammas så långt som möjligt vid utfärdandet av de slutliga planerna samt vid planeringen av placeringen för framtida stationer för stadscyklar.

Stadsstyrelsen godkände i juni ett treårigt försök av ett system för stadscyklar. Systemet för stadscyklar kommer genomföras av det europeiska företaget Nextbike Polska S.A. som vann upphandlingen.

Systemet för stadscyklar är en del av projektet CIVITAS ECCENTRIC, för smart trafik. Mer information om tjänsten för stadscyklar hittar du på webbadressen www.turku.fi/sv/civitas-eccentric

Vad är systemet för stadscyklar?
Systemet för stadscyklar består av cyklar för gemensam användning samt av cykelstationer, som fungerar som hämtnings- och återlämningsställen för cyklarna. Användaren kan hämta en cykel från vilken station som helst och lämna tillbaka den på vilken station som helst. Under användningstillfället är det möjligt att låsa cykeln tillfälligt utanför stationerna, för att till exempel kunna handla på en mataffär.

En typisk prissättningsmetod för användningen består av en periodavgift och en avgift baserad på användningstillfällen, som användaren betalar när resans tid överstiger den på förhand uppskattade tiden. Stadscyklarna lämpar sig för många sorters resor, men prissättningen styr särskilt till användning under kort tid, eftersom syftet med stadscyklarna är att underlätta för och erbjuda ett nytt och snabbt alternativ att ta sig fram inom stadsområdet. Cyklar till användning för längre turer i flera timmar eller dagar, erbjuds av cykeluthyrningsbutiker i området.

Hur fungerar systemet för stadscyklar?
Tjänsten blir en del av stadens trafiktjänster. Att registrera sig för tjänsten och betala för perioden sker antingen på webben eller via en mobilapp. Användningen av systemet för stadscyklar baseras på identifiering av användaren, vilket gör användningen säker och minimerar riskerna för missbruk.

Mer information om stadscyklarna finns att få under hösten och vintern 2017–2018, när projektet utvecklas vidare. Lämna synpunkter och ge feedback här.

Bekanta dig med placeringsplanen av cykelstationer för stadscyklar här (27.11.2017):