Vad behövs det mera av i Åbo? Fattas ett evenemang, en app eller en kurs - finns det något annat du vill utveckla kring studiestaden och service för studerande? Ansökningstiden för projektmedel är öppen hela november.

- Syftet med verksamheten Studiestaden Åbo är att göra Åbo till Finlands mest intressanta studiestad, där man stannar för att bosätta sig och arbeta också efter utexamineringen. Den första ansökningsomgången för Studiestad Åbo-projektbidrag bjuder in aktörer vid högskolorna i Åbo och staden samt studerande att komma med idéer, säger sakkunnig Anssi Kaisti från Åbo stad.

Idéerna som förverkligas med projektmedel kan handla om allt från motion, campusområdenas funktionalitet, samhörighet och tillgång till service till praktikplatser.

- Vi uppmuntrar alla att fundera på vad som kunde utvecklas också med tanke på den positiva strukturförändring som är på gång i Åbo. Hur kan högskolestuderande i Åbo gynnas så mycket som möjligt av utvecklingen, undrar planerare Pilvi Lempiäinen från Åbo universitet. 

Projektbidraget är del av Studiestad Åbo -samarbete mellan Åbo stad, sex högskolor, studentkårerna och Turku Science Park. För år 2018 beviljas totalt 50 000 euro i finansiering.

Projekten kan till exempel vara en utbildning, ett evenemang, en tjänst, en applikation, en kurs – eller något annat som stöder och främjar målen och teman för verksamheten Studiestad Åbo.   

Ansökningsperioden för Studiestad Åbo-finansiering stänger den 30 november 2017.

Läs mer