Åbo stad vill förebygga fallolyckor, förhindra höftfrakturer och minska kostnaderna som uppkommer på grund av dessa. Därför delar Åbo stad ut avgiftsfria halkskydd också i år. Halkskydd beviljas avgiftsfritt åt Åbobor som fyllt 70 år. Halkskydden delas ut åt personer som inte fick halkskydd år 2016.

Poiju, servicetorget för äldre

Humlegårdsgatan 7b, 20100 Åbo

Öppet vardagar kl. 9.00-15.00
tfn 02 2626172, ikaihmisten.palvelutori@turku.fi

Svensk service mån - fre 09.00 - 12.00
tfn 050 373 1037

Information om eventuella avvikande öppettider finns på Poijus ytterdörr och stadens webbsida.

Det sker ca 7000 höftfrakturer per år i Finland och av dessa förorsakas över 90 % av fallolyckor. Vården av en höftfraktur kostar samhället ca 20 000 euro under det första året efter skadan.

Halkskydd beviljas avgiftsfritt åt Åbobor som fyllt 70 år. Man kan hämta halkskydden personligen åt sig själv. Legitimation bör tas med. Halkskydden delas ut åt personer som inte fick halkskydd år 2016.

De avgiftsfria halkskydden kan hämtas på servicetorget  Poiju under perioden 15.11.2017 -31.01.2018. Man kan prova halkskydden då man hämtar dem. Förbered dig på att vänta.

Poiju, servicetorget för äldre
Humlegårdsgatan 7b, 20100 Åbo

www.turku.fi/palvelutori