I den grundläggande utbildningen och förskoleundervisningen i Åbo stad infaller höstlovet torsdag och fredag 18–19.10. Åbo yrkesinstitut och gymnasierna har lov hela veckan 15–19.10. Daghemmen är öppna enligt sina egna scheman, likaså instituten.