Årets tema för Ekumenisk jul är ”Sämja ger rum”. I tillställningen den 12 december 2018 lyfts fram speciellt förebyggande av marginalisering och ojämlikhet. Till överbringare av det humanitära budskapet i denna tillställning, som hålls redan för 25:e gången i Åbo domkyrka, har inbjudits rapartisten och författaren Karri Miettinen alias Paleface.

Info:

- Ekumenisk jul i Åbo onsdag 12.12.2018 kl. 18, Åbo domkyrka

- Evenemanget televiseras varför det är bra att komma till kyrkan senast kl. 17.40.  Programmet sänds i YLE TV1 på julafton cirka en timme innan julfreden utlyses.

- Fritt inträde. Välkommen!

Paleface är också känd som en samhällelig debattör som under sin karriär har ofta tagit upp teman om rättvisa.  Som överbringare av det humanitära budskapet vill Paleface påminna om hur samhällets värderingar hårdnar och ojämlikhet ökar.

- System har misslyckats att göra ungdomarna delaktiga och allt fler har svårigheter att hitta sin plats i samhället. Världen har kommit till en punkt där vi alla måste resa oss och arbeta tillsammans för bättre framtid, säger Paleface. Jag ser det som en hederssak att framföra det humanitära budskapet i den ekumeniska mässan. Rättvisa och likvärdiga möjligheter är ingen åsiktsgfråga, de är bestående värderingar som vi alla måste försvara, fortsätter Paleface.

Världen har kommit till en punkt där vi alla måste resa oss och arbeta tillsammans för bättre framtid. -Paleface-

Den ekumeniska fredsvädjan i Domkyrkan framförs av ärkebiskopen för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland Tapio Luoma, ärkebiskopen för ortodoxa kyrkan i Finland Leo, biskopen av Helsingfors Teemu Sippo, den katolska kyrkan i Finland samt frikyrkornas representant, verksamhetsledaren för Pingstkyrkan i Finland Esko Matikainen.

Den nya ärkebiskopen Tapio Luoma är med för första gången och väntar redan på den gemensamma julhögtiden.

- Jag har under flera år följt tillställningen Ekumenisk jul. Denna tillställning är viktig eftersom den framhävar julens betydelse som de kristnas gemensamma högtid. Julens budskap betonar fred och även därför har kyrkornas gemensamma julhögtid sin plats. Det är fint att vara med, säger ärkebiskopen Tapio Luoma.

För kvällens musik svarar tenoren Topi Lehtipuu, Åbo filharmoniska orkester med Pertti Pekkanen som dirigent samt flickkör Sigynella under ledning av Terhi Lehtovaara, kantor Jukka Pietilä och organist Markku Hietaharju

Under allsången uppbärs kollekt för Varsinais-Suomen Sininauha ry:s verkstadsverksamhet Omat Portaat, som riktar sig till ungdomar i åldern 18-28 år utanför utbildning och arbetsliv.