Barn som är födda 2012 eller tidigare och som ännu inte börjat sin skolgång ska anmälas till den grundläggande utbildningen. Inskrivning av elever till årskurs 1 läsåret 2019-2020 inom den svenska grundläggande utbildningen i Åbo sker elektroniskt via programmet Wilma under tiden 27.12.2018-13.1.2019. Samtidigt kan man anmäla barnet även till eftermiddagsverksamhet.

Alla blivande elever från Åbo har enligt uppgifter om modersmålet fått en anmälan om läroplikten. I brevet finns närmare anvisningar om inskrivningen och information om eftermiddagsverksamheten.

Om ni inte mottagit brevet före den 7 januari 2019, kan ni kontakta skolsekreteraren, tfn 040 592 58 91 eller e-post bildningssektorn@turku.fi.

Det svenska undervisningsväsendet är indelat i tre elevupptagningsområden; Cygnaeus skola, Mariegatan 7, Braheskolan, Djupdikesvägen 27 och Sirkkala skola, Sirkkalagatan 20. Inskrivningen sker till det egna elevupptagningsområdets skola.

Barn med behov av särskilt stöd och anpassad undervisning kan skrivas in i Sirkkalabackens skola, Österlånggatan 19 (Sirkkalagatan 20).

Närmare info om inskrivningen på adressen

Den traditio­nella besöks­dagen för alla svenska skolors del hålls torsdagen den 9 maj 2019 kl. 14.00-15.00.

Möj­lig­het att besöka och stifta be­kant­skap med skolor­na kan även ordnas under skoltid enligt överenskommelse.