Anmälningen till den svenska förskoleundervisningen i Åbo läsåret 2019-2020 sker elektroniskt under tiden 2-13.1.2019.

Anmälningen till den svenska förskoleundervisningen i Åbo läsåret 2019–2020 sker elektroniskt under tiden  2-13.1.2019.

Till förskoleundervisningen anmäls barn som är födda 2013, rätten till förskoleundervisning gäller även barn födda 2014 som överförs till den 11-åriga läroplikten. Barn som inte har en placering i kommunal småbarnspedagogik och är i behov av kompletterande småbarnspedagogik utöver förskoletimmarna behöver även lämna in en elektronisk ansökan till småbarnspedagogiken.

Förskoleundervisningen är avgiftsfri, och ges fyra(4)timmar per dag mellan 8:30-12:30.

Förskoleundervisningen anordnas vid

  • Braheskolan Djupdikesvägen 27
  • Sirkkala dagvårdsenhet/Sirkkala förskola, Hemmets servicehus, Hemgatan 1
  • Östra svenska dagvårdsenheten/Cygnaeus förskola/ Aningaisskolhus, Aningaisgatan 7

Förskolan inleds den 14.8.2019, och verksamheten följer skolornas läsår. Förskolebarnen har rätt till plats i den förskola till vilket barnet hör enligt det elevupptagningsområde som finns inom den grundläggande utbildningen. I fall det finns plats i förskolan efter förstahandsantagningen, kan förskolebarn antas genom andrahandsantagning enligt särskilda kriterier. Den kompletterande småbarnspedagogiken inleds samtidigt med förskoleundervisningen.

Förskolebesluten skickas till hemadressen inom februarimånad och vårdnadshavarna bör bekräfta platsen till förskolans föreståndare inom två veckor från mottagandet av beslutet.

Blivande förskolebarn med föräldrar besöker förskolan två gånger under vårterminen. Besökstillfällen ordnas i respektive förskola 12.3.2019 kl. 17-19:00 samt 9.5.2019 kl.14 -15.00. Vi önskar alla blivande förskolebarn med föräldrar hjärtligt välkomna till förskolorna!

Tilläggsuppgifter