Under sommaren anställer Åbo stad igen ungdomar som sommararbetare vid sina verksamhetsställen. I år finns 310 platser och de ansöks 4.2–18.2. Åbo stöder ungas anställning hos andra arbetsgivare genom att dela ut sommarjobbssedlar.

Kuntarekry

I år anställs unga Åbobor som är födda 1.6.2001–31.5.2003 och som inte har sommarjobbat inom Åbo stads sektorer år 2018. Åbos ungdomstjänster har hand om ansökan och anställning.

Det erbjuds mångsidigt med uppgifter. De unga får till exempel umgås med äldre personer, göra kontors- och köksjobb samt assistera vid terrängmätning.

Arbetsavtalen varar en månad och utförs i huvudsak i juni och juli. Lönen är 805,77 euro.

– Stadens sommarjobb är lämplig som första arbetsplats, eftersom man inte behöver ha någon tidigare erfarenhet. I arbetet är det möjligt att utnyttja sina egna intressen och specialkunskaper, berättar Antti Kallioniemi, ansvarig ledare vid ungdomstjänsten.

Platserna ansöks om med en elektronisk blankett via Kuntarekry. Mellan alla kvalificerade sökande hålls en utlottning genom vilken 500 ungdomar kallas till intervju. Av de 500 får slutligen drygt 300 en arbetsplats. Intervjuerna hålls vecka 10, 11 och 12. Ungdomarna informeras om vem som blivit vald vecka 14. Projektarbetaren Janni Mäkelä uppmuntrar till att fortsätta söka även om det inte skulle lyckas direkt.

– Vid de ungas informations- och rådgivningsplats, Nuorten Turku, finns en sommarjobbsvägg där det lönar sig att gå och kika på lediga platser, tipsar Mäkelä. Nuorten Turku är verksamt i Ohjaamo på Universitetsgatan.

Det lönar sig att söka mångsidigt genom olika kanaler.

Sommarjobbssedeln uppmuntrar till att anställa unga

Staden stöder anställning av unga personer förutom till sina egna verksamhetsställen även hos andra arbetsgivare. 300 sommarjobbssedlar delas ut till Åbobor födda åren 2001–2004. Sommarjobbssedeln är ett stöd på 310 euro för en arbetsgivare som anställer en ung person som har fått en sedel för sommarjobb.

Sedeln överlämnas när man har blivit lovad en arbetsplats. Sommarjobbet ska vara i minst 10 dagar under perioden 1.5.–30.8.2019. Sedeln överlämnas vid ett på förhand överenskommet möte vid Työpiste på Hantverkargatan.

Avsikten med sommarjobbssedeln är att arbetsgivaren lättare vågar anställa en ung person då självriskandelen av lönen är låg, säger Janne Moisio, planerare vid Työpiste.

Sommarjobbssedlarna börjar delas ut 18.2. och fortsätter så långt de räcker. Moisio tipsar om att vara ute i god tid, eftersom sedlarna brukar ta slut varje år. Antalet sedlar som finns kvar kan kontrolleras på sommarjobbssedelns webbsidor.

Sommarjobbstips från ungdomarnas egna evenemang

Turun Ohjaamos evenemang Kesäduuniin? för personer under 18 år ger tips för att söka sommarjobb. På minimässan som hålls tisdagen 5.2. vid de ungas konst- och aktivitetshus Vimma presenteras såväl stadens platser, sommarjobbssedlarna samt en mängd andra aktörer som erbjuder jobb åt unga.

– Det lönar sig att utnyttja möjligheten och fråga om allt möjligt på plats. Under evenemanget kan man till exempel höra vad arbetet innebär och hurudan en bra ansökan är ur arbetsgivarens synvinkel, berättar Mari Mielonen, chef för informationstjänster.

Mielonen tipsar även om att föreningsverksamma deltar i evenemanget för att bland annat berätta om innehållet i arbetsavtalen. Yrkeshögskolans Kesäduunaa-projekt ger unga en chans att öva på att göra en videoansökan och CV. Dessutom står två studerande som värd för evenemanget och intervjuar arbetsgivare.

– Unga personer är ivriga att söka jobb, men på många ställen är ett av villkoren att den sökande ska vara myndig. Möjligheterna att få ett jobb är ändå många, uppmuntrar Mielonen.

Förutom sommarjobbsevenemanget erbjuder Åbos ungdomstjänster hjälp med arbetssökning även vid andra tidpunkter. Mäkelä och Kallioniemi tipsar om att man kan fråga om vad som helst som berör sommarjobb på numret 040 7494 899 och per e-post till adressen kesatyot@turku.fi.

– Ohjaamos basservice från januari till juni är hjälp med att göra en CV och annat som berör sommarjobbssökning, tillägger Mielonen. Man kan antingen boka tid till Ohjaamo på förhand eller besöka under öppethållningstiderna.