Åbo stads arbetsgrupp för stadsbild har tilldelat priset för bra byggande år 2018 till Syvälax skola. Priset delades ut i samband med Bryggmanseminariet den 31 januari till Verstas Arkkitehdit Oy, som har planerat Syvälax skola. Arbetsgruppen för stadsbild har nu för första gången delat ut ett pris för bra byggande.

Enligt motiveringen till utmärkelsen är Syvälax skola en lyckad helhet, där en lång kedja av många aktörer från planläggning och entreprenörer till användare av lokalerna har gjort samarbete. 

- Efter arkitekttävlingen genomfördes skolan med en alliansmodell, där staden, entreprenörerna och användarna ansvarade för projektets planering och byggande. Resultatet är utmärkt, säger ordförande för arbetsgruppen för stadsbild, Åbo stads planläggningschef Paula Keskikastari.

Särskilt värdefullt enligt arbetsgruppen för stadsbild är att planering och genomförande gjordes i samarbete med byggnadens användare.

- På det här sättet har skolan slipats till en bra undervisningsmiljö, som uppfyller användarnas behov och är därtill mångsidigt användbar, beskriver Keskikastari slutresultatet.

I motiveringen lyftes skilt fram att även miljöbyggande utfördes med hög standard i området kring Syvälax skola.

Ett nytt pris som stödjer bra planering och byggande

Priset för bra byggande, grundat av arbetsgruppen för stadsbild, delades nu ut för första gången. I fortsättningen delas priset årligen till ett föremål som kan vara:

  • ett byggnadsverk som är färdigställt under de senaste tre åren och är genomfört med hög standard och innovativt eller har förbättrat trivseln i stadsmiljön.
  • en aktör eller en åtgärd, som har främjat högklassigt byggande.
  • ett föremål för stadsplanering som har skapat ramar för en bra livsmiljö och en trivsam stadsmiljö.

Priset kan även har ett särskilt tema årligen. Priset i sig är ett hedersdiplom som delas ut i januari-februari. Pristagaren kan vara till exempel en arkitekt, en planerare eller ett planeringsteam, en beställare eller en byggare, ett företag eller en gemenskap.

Ordförande för arbetsgruppen för stadsbild, planläggnigschef Paula Keskikastari säger att syftet med det nya priset är att lyfta fram högklassigt byggande och lyckade helheter:

- Arbetsgruppen för stadsbild fungerar som sakkunnig och ger utlåtanden om betydande planläggnings- och byggnadsprojekt, så bra byggande av hög kvalitet är vårt mål i alla fall. Priset stödjer för sin del detta arbete.

Syvälax skola har öppna dörrar för allmänheten på arkitekturdagen 3.2 kl. 12-14.