Bildningssektorn

Besöksadress: 
Universitetsgatan 27
20100 Åbo
Telefon: 
(02) 330 000
E-post: 
sivistystoimiala@turku.fi
Öppettid: 

må-to kl. 8.15-15.15
fr kl. 8.15-14.30

Bildningssektorn ordnar och utvecklar stadens fostrings- och undervisningstjänster. Sektorn ansvarar för den finsk- och svenskspråkiga småbarnsfostran, grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen, vuxenutbildningen, läroavtalsutbildningen, arbetarinstituten och kvällsgymnasiet. Sektorn leds av Timo Jalonen.  

Nämnden för fostran och undervisning

Inom bildningssektorn verkar nämnden för fostran och undervisning samt dess tre sektioner, finska sektionen för småbarnsfostran och grundläggande utbildning, finska sektionen för gymnasie- och yrkesutbildningen samt svenska sektionen.