Åbo yrkesinstitut

Åbo yrkesinstitut utbildar årligen med framgång flera tusen ungdomar till ett yrke. Individuella studievägar tryggas med individuella studieplaner. Man kan välja att inrikta sig på internationella studievägen eller studievägen mot spetskompetens. För studerande som behöver särskilt stöd finns en egen studieväg.

Utmärkta utbildningsalternativ för studenter erbjuds också. Vägen till dubbelexamen, vägen mot toppidrott samt studier som uppmuntrar till företagsamhet stödjer studerandenas behov och utveckling.

Elevutbyten med samarbetsläroverk utomlands och samarbete med företag inom olika branscher producerar nytt kunnande och språkkunskaper för att möta olika kulturer.

Pedagogiska lösningar för lärande är mångsidiga, funktionella, stödjer lärande och uppmuntrar till att samarbeta och nätverka. Kunnande som behövs i yrken tryggas genom perioder för lärande i arbete, samt genom mångsidiga arbetslivskontakter. Åbo yrkesinstituts nätverk för företagssamarbete är ett av de mest omfattande i hela landet.

Studerande som studerat på Åbo yrkesinstitut får lättare arbete än medeltalet i resten av landet. Studerandena får handledning och rådgivning som stöd för sina val under hela studietiden. VALMA-utbildningen som är en förberedande utbildning för yrkesinriktad grundutbildning erbjuds för de ungdomar som inte fått studieplats inom den bransch de valt, avbrutit sina studier eller överväger byte av bransch.

Tävlingsverksamhet möjliggör tävling i yrkeskunskap på nationell och internationell nivå. Studerande på Åbo yrkesinstitut har traditionsenligt kammat hem flera medaljer från tävlingarna.

Yrkesutbildning direktör för serviceområdet är Hannu Immonen.