Grundläggande undervisning

Åbo skolnätverk täcker skog och mark och principen är att enhetlig undervisning ska ges från årskurs ett till årskurs nio. I den grundläggande utbildningen i Åbo stad finns 31 finskspråkiga och fem svenskspråkiga skolor. Undervisning på engelska erbjuds i Åbo internationella skola. I skolorna i Åbo talas sammanlagt över 70 språk som modersmål. Mångkulturella möten är en del av elevernas vardag.

Den grundläggande utbildningen ger samma behörighet för fortsatta studier för alla elever. Målet är att stödja eleven att växa till en god människa och medlem i samhället samt erbjuda eleven sådana kunskaper och färdigheter som eleven behöver. Eleven har rätt att få elevhandledning, tillräckligt stöd för lärande och skolgång samt undervisning enligt läroplanen.

Alla elever hör till elevkåren. Elevkårens uppgift är att främja elevernas samverkan, möjligheter att påverka och delta samt utveckla samarbete. Från alla lågstadier deltar två elever som representerar sin skola i Barnens Parlament i Åbo. Högstadieeleverna gör sina röster hörda i Åbo ungdomsråd.

Tuubi är ett gemensamt publiceringsverktyg och kommunikationsforum för skolorna och läroanstalterna i Åbo. Tuubi öppnar ett fönster mot skolvärlden och ökar gemenskapen mellan skolorna. Få finländska grundskoleelever har fått chansen att intervjua lika många internationella stjärnor som eleverna som gjort reportage för Tuubi. Bland annat Robin, Michael Monroe och Von Hertzen Brothers har stått framför kameran.

Grundläggande utbildning direktör för serviceområdet är Tommi Tuominen.