Projekt inom bildningssektorn

Projektverksamhet är ett utmärkt sätt att utveckla verksamheten och hitta lösningar på olika utvecklingsutmaningar. Inom bildningssektorn i Åbo stad och dess resultatområden genomförs hela tiden ett enormt antal olika projekt.

Projektportföljer

Projekten inom Åbo stads bildningssektor har indelats i fem projektportföljer. Målet med verksamheten i projektportföljerna är att stödja sektorns strategiska utveckling, till exempel uppnåendet av de mål som anges i strategiska och operativa serviceavtalet, förbättra hanteringen och ledningen av projekthelheter samt skapa nya verksamhetsmodeller, ny praxis och nya produkter som stöd för linjeorganisationens verksamhet och dess utveckling.

Projektportföljerna inom bildningssektorn i Åbo stad är följande:

  • Sektorns projektportfölj
  • Projektportfölj för småbarnsfostran
  • Projektportfölj för den grundläggande utbildningen
  • Projektportfölj för gymnasieutbildningen
  • Projektportfölj för Åbo yrkesinstitut
     

Om du har en idé eller ett utvecklingsbehov, ta kontakt med portföljcheferna. De har en gemensam e-postadress sivistystoimiala.projektitoimisto@turku.fi