Miljösektorn

Verksamhetslokal

Puolalagatan 5

Till miljösektorns uppgifter hör att planera en trivsam, fungerande och säker livsmiljö samt övervaka byggande, nyttjande av naturmiljön och miljöns sundhet. Miljösektorn ansvarar även för den regionala avfallshanteringen och ordnandet av den gemensamma lokaltrafiken inom Åbo stadsregion.

Miljösektorn leds av sektordirektören Christina Hovi

Nämnder som beslutar om och leder sektorn: