Välfärdssektorn

Kontaktuppgifter

Åbo stad
Välfärdssektorn förvaltning
Registratorskontor
PB 670, 20101 Åbo
Besöksadr. Universitetsgatan 30, 2 vån.
tfn 040 652 8440 (direkt)
tfn 02 330 000 (stadens växel)
hyvinvointitoimiala@turku.fi
fornamn.efternamn@turku.fi

Åbo stads välfärdssektor producerar tjänster för att främja invånarnas hälsa och välfärd. Social- och hälsovårdsnämnden ansvarar för social- och hälsovården i Åbo. Välfärdssektorn främjar invånarnas välmående med förebyggande service, forskning samt vård-, familje- och rehabiliteringsservice.

Välfärdssektorn består av tre serviceområden och två funktionsområden. Serviceområdena omfattar hälsovårdsservice, familje- och socialservice samt äldreomsorg och handikappservice. Funktionsområdena består av sektorförvaltningen och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Välfärdssektorn leds av sektordirektören Riitta Liuksa.

Social- och hälsovårdsnämnden ansvarar för Åbo stads välfärdssektor.

Överlåtelse av loggdata vid välfärdssektorn:

Nyckelord: