Välfärdssektorn

KONTAKTUPPGIFTER

Åbo stad
Välfärdssektorn förvaltning
Registratorskontor
PB 670, 20101 Åbo
Besöksadr. Universitetsgatan 30, 2 vån.
tfn 040 652 8440 (direkt)
tfn 02 330 000 (stadens växel)
hyvinvointitoimiala@turku.fi
fornamn.efternamn@turku.fi

BETALNINGSKONTORET

Besöksadress:
Universitetsgatan 30
20100 Åbo

Telefon:
Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
Avgiftstaket kl. 9-13 på vardagar 040 486 9531
Avdelningar i Åbo stadssjukhuset, fakturering kl. 9-13 på vardagar 040 486 9531
Boendeservice, hemvård och hemsjukvård fakturering kl. 9-13 på vardagar 040 652 9973
Långvarig institutionsvård och kortvarigt effektiverad serviceboende, fakturering kl. 9-13 på vardagar 040 486 9491
Inkomsterutredningarna kl. 9-13 på vardagar 040 486 9491
Kommunfakturering 040 652 9415
E-post:
maksutoimisto.hyto@turku.fi

Åbo stads välfärdssektor producerar tjänster för att främja invånarnas hälsa och välfärd. Social- och hälsovårdsnämnden ansvarar för social- och hälsovården i Åbo. Välfärdssektorn främjar invånarnas välmående med förebyggande service, forskning samt vård-, familje- och rehabiliteringsservice.

Välfärdssektorn består av tre serviceområden och två funktionsområden. Serviceområdena omfattar hälsovårdsservice, familje- och socialservice samt äldreomsorg och handikappservice. Funktionsområdena består av sektorförvaltningen och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt.

Välfärdssektorn leds av sektordirektören Riitta Liuksa.

Social- och hälsovårdsnämnden ansvarar för Åbo stads välfärdssektor.

Överlåtelse av loggdata vid välfärdssektorn:

Nyckelord: