Rutter som märkts ut

Bakgrundsinformation

  • Paavos stigar märktes ut första gången 1999.
  • Orienteraren Janne Salmi hade sett liknande stigar i Schweiz, och introducerade idén i Åbo.

Paavos stigar är rutter som märkts ut i terrängen. Längs rutterna får vandrare bekanta sig med den lokala naturen och närmiljön på olika håll i Åbo. På flera ställen möter stigarna andra friluftsleder och kopplar dem ihop med varandra. 

Gångrutterna längs Paavos stigar har märkts ut i terrängen med blåmålade löpare och runda märken på träd och stenar. Längs skogsavsnitten är det tillåtet att åka terrängcykel enligt allemansrätten.

Cykelåkning och vandring längs stigarna

OBS! Paavos stigar går ställvis också på motionsslingor, parkgångar eller gång- och cykelvägar. Då iakttas de trafikregler som gäller på leden i fråga. Om en del av stigen går på en motionsslinga är det förbjudet att cykla.

E-kartor över Paavos stigar

Det finns inga färdiga papperskartor över Paavos stigar, kartorna finns endast tillgängliga i elektronisk form. Kartorna kan studeras antingen via datorn eller genom att ladda ner dem till mobiltelefonen via mobilappen Citynomadi. Med hjälp av mobilkartan kan du i realtid följa hur långt du har kommit på stigen.

Så här använder du den mobila kartapplikationen

1. Sök upp den avgiftsfria appen Nomadi i appbutiken i din telefon och ladda ner den.
2. Öppna appen och sök rutter med hjälp av sökordet ”paavonpolut” (”paavos stigar”). Du hittar rutterna under fliken Premium.
3. Genom att klicka på ikonen med fyrkanter ovanpå varandra kan du välja hurdan kartbotten rutterna visas på och vilka stigar som visas.
4. Nu kan du bege dig ut på den stig du valt eller spara den för senare granskning.

Utskriftsbara kartor i pdf-format

Nedan finns en lista över utskriftsbara stigavsnitt som kan användas för motionering. Listan är i pdf-format. Om du vill kan du skriva ut pdf-kartorna och ta dem med dig ut i terrängen. Stigarnas funktionella uppgifter kan dessvärre inte öppnas i pdf-kartorna, endast med terminalutrustning.