Cancerscreeningar

Hälsovårdscentralen ordnar gruppundersökningar enligt det riksomfattande screeningprogrammet. 

Målgruppen får en personlig inbjudan att delta i den screeningundersökningen. 

Screening för livmoderhalscancer

I Åbo kallas kvinnor i åldern 30, 35, 40, 45, 50, 55 och 60 år till screening som förebygger cancer i livmoderhalsen. Undersökningarna för att förebygga cancer i livmoderhalsen, papa-proven eller HPV-test, görs i  Mehiläinen (Köpmansgatan 8) . Om du har en spärrmarkering, ta kontakt med Mehiläinen, tfn 010 4145 555 (kl. 12 - 15).

Screening för bröstcancer

Kvinnor i åldern 50-69 år kallas med två års mellanrum till screening för bröstcancer. Till mammografiscreening år 2015 kallas kvinnor som är 50–69 år gammal. Bröstundersökningarna utförs på sjukhuset vid läkarstationen Terveystalo Turku Aninkainen (Aningaisgatan 13). Om du har en spärrmarkering, ta kontakt med Terveystalo, tfn 045 7734 9975.