Hälsostationernas tidsbeställning

Vårdbehovet bedöms av en skötare, då du ringer till din hälsostation. I brådskande fall får du vård samma dag. I icke-brådskande fall kan du också beställa en mottagningstid till skötare eller läkare via eHälsoservice-betjäningsportalen.

Hälsostationerna använder telefonsystemet, som svarar i telefon vardagar kl. 8-15.30. Avvikande öppettider ser du vid hälsostationernas kontaktuppgifter. Då du ringer tidsbeställningen, får du först lyssna till ett meddelande. Lyssna noga på anvisningarna i meddelandet och följ dem:

  • Du kan välja att bli uppringd av oss.
  • Du kan välja att stanna kvar på linjen och vänta tills ditt samtal besvaras.

Hälsostationernas tidsbeställning betjänar hörselskadade per sms, skicka meddelandet med ditt namn och ärende till numret  045 739 65891.

Elektronisk kontakt med egen hälsostation

Du får kontakt med din egen hälsostation genom att använda den elektroniska kontaktblanketten. På så sätt undviker du att stå i telefonkö till tidsbokningen. Kontaktblanketten är avsedd för skötsel av hälsoärenden och lämpar sig bäst för skötseln av ett ärende.

Du kan lämna in en kontaktblankett under alla tider på dygnet. Du kontaktas antingen elektroniskt eller per telefon inom 24 timmar efter att du tagit kontakt, beroende på orsaken till att du tagit kontakt. 

Annullering bör göras i tid

Du kan annullera en reserverad tid med hjälp av telefonsystemet under alla tider på dygnet. Om du har beställt en tid via eHälsoservice-betjäningsportalen, kan du också avboka tiden via servicen. Annullering av mottagningstid bör göras i tid, senast kl. 24 föregående natt. En avgift  uppbärs för en läkartid som inte annullerats eller som annullerats för sent.