Rådgivningar

Rådgivningsbyråernas verksamhet har som syfte att hjälpa personer som planerar att bli gravida eller att börja använda preventivmetoder, familjer som väntar barn samt barn och deras föräldrar att göra hälsosamma och hållbara val i vardagen.

Rådgivningsbyråerna ger familjer yrkeskunnig hjälp i hälsofrågor och gör bland annat hälsogranskningar enligt de riksomfattande rekommendationerna. I Åbo fungerar rådgivningsbyråerna även som inlärningslokaler för universitet och yrkesanstalter.

Du observerar väl att de anställda vid hälsovården inte kan svara på frågor om individuella patienter per e-post eftersom ingen skyddad e-postkontakt eller elektronisk identifiering tagits i bruk.