Klientavgifter

Besöksadress: 
Yliopistonkatu 30
20100 Turku

Telefon:

Åbo stads telefonväxel (02) 330 000
Avgiftstaket kl. 9-13 på vardagar 040 486 9531
Avdelningar i Åbo stadssjukhuset, fakturering kl. 9-13 på vardagar 040 486 9531
Boendeservice, hemvård och hemsjukvård fakturering 040 652 9973
Långvarig institutionsvård och kortvarigt effektiverad serviceboende, fakturering kl 9-13 på vardagar 040 486 9491
Inkomstutredningarna kl 9-13 på vardagar 040 486 9491
Kommunfakturering 040 652 9415
E-post: 
maksutoimisto.hyto@turku.fi

Klientavgifter inom social- och hälsovården uppbärs bl.a. för hälsovård, sjukvård, anstaltsvård, serviceboende, hemvård, munhälsovård och dagverksamhet.

Klientavgifterna baserar sig på lagstiftning.

Avgifterna fr.o.m. 1.12.2016 
Vård/behandlingAvgift €
Bötesavgiften för service som inte använts eller annullerats51,40
Dagkirurgi (endast på öronpolikliniken)136,80
Dag- och nattvård22,80
Fysioterapi11,50
Hälsovårdscentralavgift för de 3 första besöken per år20,90
Tillfällig vård som ingår i den öppna vården (inräknas inte i avgiftstaket)22,00
Kortvarig institutionsvård, övrig institutionsvård49,50
Kortvarig institutionsvård som uppbärs efter att avgiftstaket uppnåtts22,80
Läkarintyg, avgiften högst51,40
Läkarintyg för körkortet61,80
Poliklinikavgift på sjukhus41,70
Rehabiliteringsvård17,10
Serievård11,50
Tillfällig hemsjukvård (läkarbesök)19,10
Tillfällig hemsjukvård (besök av en annan vårdpersonal)12,10