Socialarbete inom vård utom hemmet

Kontaktiformation

Socialarbetet inom vården utom hemmet ansvarar för socialarbetet bland omhändertagna barn inom familjevården och institutionsvården och för klientplaner. Enheten för socialarbete stöder barnet och föräldrarna under omhändertagandet, utför en bedömning av rehabiliteringen och följer upp hur rehabiliteringen framskrider.

Nyckelord: