Blankettjänsten i eHälsoservice

Blankettjänsten är avsedd för att skicka information från kunden till hälsovårdspersonalen.

Via blankettjänsten kan du t.ex. svara på förfrågningar om förhandsinformation, skicka resultaten av dina egna mätningar ( t.ex. blodtrycks- eller blodsockervärden) eller be om förnyelse av eRecept.

Vissa blanketter i blankettjänsten (Yrkeshögskolans frågeformulär i årskurs 1 och blanketten om förhandsinformation vid besök på hälsostation) står till allas förfogande. Om du vill använda andra blanketter i blankettjänsten bör du ingå avtal om elektronisk skötsel av ärenden.

Blankettjänsten får du tillgång till i eHälsoservice-betjäningsportalens funktionsmeny genom att klicka på rubriken 'E-Blanketter'. Välj det kundförhållande ditt ärende gäller då du skickar blanketten. Blankettjänsten är i bruk i följande kundförhållanden i eHälsoservice-betjäningsportalen:

 • Öppna tjänster
 • Diabetesskötarens tjänster
 • Diabetesläkarens tjänster
 • Preventivmedelsrådgivningens tjänster
 • Beställning av förbrukningsartiklar
 • Centrum och St. Marie hälsostationer
 • Kyrkovägens hälsostation
 • Barn- och ungdomspoliklinikens tjänster
 • Tallbackens hälsostation
 • Vaccineringsrådgivningens tjänster
 • Runosbackens och Mulli hälsostationer
 • Svenskspråkiga hälsostationens tjänster
 • Avtal om elektronisk skötsel av ärenden
 • Hälsocentralläkarens tjänster
 • Kråkkärrets hälsostation
 • Mödrarådgivningens tjänster.
Nyckelord: