Textmeddelandetjänsten i eHälsoservice

Via textmeddelandetjänsten kan du få påminnelser om bokade tider, information om meddelanden i webbmeddelandetjänsten, laboratorieresultat och andra uppgifter som gäller hälsotillståndet i övrigt och övrig skötsel av ärenden.

Textmeddelandena sänds till kunden från numret 16203. Meddelanden som sänds till numret kan varken behandlas eller besvaras.

Du kan ta i bruk textmeddelandetjänsten genom att ingå avtal om elektronisk skötsel av ärenden.