Tidsbeställningstjänsten i eHälsoservice

Tidsbeställningen fungerar utan att serviceavtal om elektronisk skötsel av ärenden uppgjorts. Du kan ha högst tre tider bokade samtidigt.

Bokade tider kan flyttas och annulleras via tjänsten. Vänligen ta kontakt med det verksamhetsställe dit du bokat tiden om du inte lyckas flytta eller annullera den bokade tiden i portalen.För tider som inte använts och inte avbokats uppbärs en avgift. Om du önskar kan du beställa en påminnelse om mottagningstiden via ett textmeddelande till din mobiltelefon.

Verksamhetsställena och personalens arbetssituation på dessa ställen inverkar på de mottagningstider som finns tillgängliga i tidsbeställningstjänsten. Alla mottagningstider står inte automatisk till buds i tidsbeställningstjänsten. Om inga mottagningstider står till buds ta kontakt med det verksamhetsställe dit du vill beställa tid.

Tidsbeställningstjänsten får du tillgång till i eHälsoservice-betjäningsportalens funktionsmeny genom att klicka på rubriken 'Tidsbokning'. Tidsbeställningstjänsten är i bruk i följande kundförhållanden i eHälsoservice-betjäningsportalen:

 • Diabetesskötarens tjänster
 • Diabetesläkarens tjänster
 • Preventivmedelsrådgivningens tjänster
 • Skötartjänster
 • Tidsbokning, utdeln. förbrukningsart.
 • Läkarteamet vid Kyrkovägens hälsostation
 • Skolhälsovårdens tjänster
 • Barn- och ungdomspoliklinikens tjänster
 • Barnrådgivningens tjänster
 • Studerandehälsovårdens tjänster
 • Hälsocentralläkarens tjänster
 • Mödrarådgivningens tjänster.